Üniversiteler

SLOVAKYADA Kİ ANTLAŞMALI ÜNİVERSİTELERİMİZ

COMENIUS ÜNİVERSİTESİ

Slovakya’nın en büyük ve en eski üniversitesidir. Birinci Dünya Savaşının bitiminden kısa bir süre sonra, 1919 yılında, Çekoslovakya’nın oluşturulmasından sonra kurulmuştur. 17. Yüzyılda yaşamış Çek filozof Jan Amos Comenius’u adı verilmiş ve  kuruluşu 1465 yılında, Macar Kralı  Matthias Corvinus tarafından Bratislava kurulan Academia Istropolitana üniversite geleneği sürdürülmektedir.Üniversitenin 13 fakültesi vardır( Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İşletme Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi ) bu fakülteler ingilizce eğitim vermektedir.

Detaylı Bilgi

 

SLOVAK TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Slovakya’nın en modern ve en önemli teknik eğitim kurumudur.1937 yılında kurulmasından bugüne kadar 130 000'den fazla mezun verdi. Ortalama olarak, her yıl yaklaşık 17 000 öğrenci okumaktadır. Günümüzde 7 tane fakültesi bulunmaktadır. STU'nun tüm fakültelerinde; akredite olmuş lisans, master ve PhD programları dahilinde eğitim vermektedir. Bu fakültelerde, Avrupa Birliğin'de geçerli olan ve transfer edilebilir kredi sistemi uygulanmaktadır. STU, Avrupa Birliği bilimsel araştırma programlarına aktif bir şekilde ve başarıyla katılmaktadır. Üniversitede 186 Slovakça, 104 ingilizce eğitim programı vardır.

Detaylı Bilgi

SLOVAK MEDİKAL ÜNİVERSİTESİ 

Slovakya'da Tıp alanında uzmanlık eğitimi, sağlık çalışanları'nın sürekli yaşam boyu eğitimini sağlayan bir eğitim kurumudur. Geçmişi, 1 Mayıs 1953 tarihinde Trenčín’de  doktorlara lisansüstü eğitim vermak amacıyla kurulan enstitüye dayanmaktadır.  1966 yılında Bratislava’ya taşınan enstitü,  1 Eylül 2002 yılında,  Slovakya Cumhuriyeti  Meclisi tarafından çıkarılan bir yasayla, yüksek eğitim veren  bir devlet üniversitesi statüsünde, Slovak Medikal Üniversitesi olarak adlandırıldı.

Slovak Medikal Üniversitesi 4 fakülteden oluşmaktadır;  Tıp Fakültesi , Hemşirelik ve Sağlık Meslek Araştırmaları Fakültesi,  Halk Sağlığı Fakültesi ve Banská Bystrica  Sağlık Fakültesi.

Detaylı Bilgi

 

PAVOL JOZEF SAFARİK MEDİKAL ÜNİVERSİTESİ

Pavol Jozef Šafarik Üniversitesi, Slovakya’nın  ikinci klasik üniversitesi olarak 1959 yılında kurulmuştur. P.J. Šafárik Üniversitesi; Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi,  Hukuk  Fakültesi ve Kamu Yönetimi Fakültesi  olmak üzere  dört fakülteden oluşur.  Üniversitede, 5700'den fazla öğrenci eğitim görmektedir. Üniversite'de 500’ü  öğretmen ve 95’i araştırma görevlisi olmak üzere 1250 personel çalışmaktadır.Üniversitede değişik alanlarda, lisans, master ve PhD. öğrenimi, slovakça ve İngilizce olarak sağlanmaktadır. Pavol Jozef Šafarik Üniversitesi, uluslararası ilişkiler çerçevesinde  en yeni bilimsel bulgulara dayalı bir yüksek öğrenim sağlar. Üniversite tüm dünyada akademik kurumlar ile çok yoğun işbirliği içindedir.

Detaylı Bilgi

PANEUROPEAN ÜNİVERSİTESİ

Paneuropean üniversitesi bratislavada ki yüksek öğrenim kurumlarından bir tanesidir. Üniversite 14 Haziran 2004'de  kurulmuş olup 2010/2011 akademik yılın'da kapılarını öğrencilere açmıştır. Üniversite bünyesinde ki 5 fakülte ile hizmet vermektedir.

Detaylı Bilgi

BRATİSLAVA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Slovakyada ki en eski ekonomi üniversitesidir. Üniversite ekonomi, işletme ve yönetim alanların'da hizmet vermektedir. Üniversite lisans, yükseklisans ve doktora alanların'da tam zamanlı ve yarım zamanlı eğitim imkanları sağlamaktadır. Üniversite 7 fakülte'den oluşmaktadır.

Detay Bilgi

Türkçe